Search Results

Filter
  • 1-10 of  26 results for ""SOCIAL SCIENCE / Anthropology / Cultural "
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Conference

ŽIVOTNÉ ŠTÝLY MLADÝCH ĽUDÍ - HRA S NORMATIVITOU SOCIÁLNEJ DOSPELOSTI.

  • Source: Proceedings of the Conference on Qualitative Approach & Methods in Human Sciences. 2013, p343-350. 8p.

Record details

×
Conference

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ AKO TESTOVÝ KONŠTRUKT A KULTÚRNA SPÔSOBILOSŤ.

  • Source: Proceedings of the Conference on Social Processes & Personality. 2012, p182-187. 6p.

Record details

×
Academic Journal

Starorodičovstvo z evolučnej perspektívy.

  • Source: Slovak Ethnology / Slovensky Narodopis; 2020, Vol. 68 Issue 1, p68-83, 16p

Record details

×
Academic Journal

DIGITÁLNA ETNOGRAFIA NA CESTE K ROZŠÍRENÉMU EMPIRIZMU: NOVÝ METODOLOGICKÝ RÁMEC.

  • Source: Slovak Ethnology / Slovensky Narodopis; 2018, Vol. 66 Issue 1, p7-28, 22p

Record details

×
Academic Journal

ADAM WIESNER: Jediná jistota je změna. Autoetnografie na transgender téma.

  • Source: Slovak Ethnology / Slovensky Narodopis; 2019, Vol. 67 Issue 2, p238-242, 5p

Record details

×
Academic Journal

KOGNITÍVNY A EVOLUČNÝ KONTEXT ŠÍRENIA KONŠPIRAČNÝCH TEÓRIÍ.

  • Source: Slovak Ethnology / Slovensky Narodopis; 2015, Vol. 63 Issue 3, p195-206, 12p

Record details

×
  • 1-10 of  26 results for ""SOCIAL SCIENCE / Anthropology / Cultural "