Cristnogaeth a Gwyddoniaeth

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Publication Type:
   eBook.
  • Abstract:
   Dyma'r unig ymdriniaeth ddiweddar yn y Gymraeg o rai o'r cwestiynau cymhleth a heriol a godir i ddiwinyddiaeth Gristnogol gan wyddoniaeth gyfoes: sut y gall diwinyddiaeth Gristnogol ymateb i'r ddealltwriaeth lawnach a dyfnach sydd gennym bellach am darddiad, datblygiad a phrosesau'r bydysawd? A all Cristnogion barhau i gyffesu yng ngeiriau'r Credo, ‘Credwn yn Nuw, y Tad Hollalluog, Creawdwr nefoedd a daear'? Ac a fedrant goleddu'r Ffydd Apostolaidd a ddatguddiwyd drwy'r Ysgrythurau ac a gyffesir gan draddodiad Cristnogol y canrifoedd? Os gellir cyffesu'r ffydd hon o hyd, sut y mae ei dehongli heddiw, yn wyneb gwybodaeth gyfoes am darddiad y bydysawd, am siawns a chynllun, am Darwin a geneteg, am fiodechnoleg ac ecoleg? Mae deiliaid ‘yr atheistiaeth newydd'yn honni nad yw cred mewn Duw yn bosibl – cred sicr awduron y gyfrol hon, fodd bynnag, yw nad oes gwrthdaro rhwng Cristnogaeth a gwyddoniaeth, a bod dealltwriaeth o'r naill yn cyfoethogi'n dirnadaeth o gyfoeth y llall. Dwy ffenestr wahanol sydd yma i'n galluogi i edrych ar ryfeddod Duw, ar y bydysawd sy'n tarddu yn ei fwriad a'i egni creadigol, ac ar wyrth pob bywyd sy'n ddibynnol ar y bydysawd hwnnw.
  • Subject Terms:
  • Subject Terms:
  • Related ISBNs:
   9781786831279. 9781786831286.
  • Accession Number:
   1001364490
  • Accession Number:
   1580573
  • Publication Information:
   Print/Save 100 pages
   Copy/Paste Allowed
 • Citations
  • ABNT:
   NOEL A. DAVIES; T. HEFIN JONES. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2017. ISBN 9781786831279. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573. Acesso em: 11 ago. 2020.
  • AMA:
   Noel A. Davies, T. Hefin Jones. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Gwasg Prifysgol Cymru; 2017. Accessed August 11, 2020. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573
  • APA:
   Noel A. Davies, & T. Hefin Jones. (2017). Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Gwasg Prifysgol Cymru.
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   Noel A. Davies, and T. Hefin Jones. 2017. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573.
  • Harvard:
   Noel A. Davies and T. Hefin Jones (2017) Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573 (Accessed: 11 August 2020).
  • Harvard: Australian:
   Noel A. Davies & T. Hefin Jones 2017, Cristnogaeth a Gwyddoniaeth, Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd, viewed 11 August 2020, .
  • MLA:
   Noel A. Davies, and T. Hefin Jones. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Gwasg Prifysgol Cymru, 2017. EBSCOhost, search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   Noel A. Davies, and T. Hefin Jones. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2017. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573.
  • Vancouver/ICMJE:
   Noel A. Davies, T. Hefin Jones. Cristnogaeth a Gwyddoniaeth [Internet]. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru; 2017 [cited 2020 Aug 11]. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1580573